Title
#shameless-plugs
Max Krog

Max Krog

04/22/2022, 7:53 AM
SWEDISH - Webinar: Hur lyckas du som en analytics engineer? airbyte & dbt är i slutändan bara verktyg. Vilka skills behöver en analytics engineer för att verkligen skapa värde? Och hur gör man man får att bli bättre på dem? Det är ett ämne jag och min data-nörds-vän @Max Dyrhage kommer att prata om i en dryg halvtimme den 19:e Maj. Mer info och registrering här: https://signific.se/events/webinar-sa-lyckas-du-som-analytics-engineer/